Klachten


Providentia is onderworpen aan regels die opgelegd werden door de overheid. Hierop wordt streng toegekeken. Voor alle meldingen/klachten die binnenkomen wordt er gehandeld naar aanleiding van het Bestuursdecreet van 07/12/2018 en de bepalingen van het Ombudsdecreet van 07/07/1998. Daarom werd er recent een nieuwe klachtenprocedure opgestart. Hieronder kan je alvast de hoofdpunten ervan terugvinden.
 

      
Hoe kan je een klacht indienen?


Je kan:

  1. een e-mail sturen naar klachten@providentia.be
  2. of bellen naar 02 452 72 43 (keuze 4)
  3. of het online klachtenformulier invullen