Nieuws:

Actualisatie wachtlijst uitgesteld tot 2022

De Vlaamse overheid heeft beslist om de tweejaarlijkse actualisatie van de wachtlijst voor kandidaat-huurders uit te stellen tot 2022 omwille van de corona-epidemie. Dit geldt voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen. Volgend jaar zullen we bijgevolg nakijken of onze kandidaat-huurders nog altijd voldoen aan de voorwaarden om sociaal te huren en zullen wij per brief vragen of zij nog kandidaat willen blijven. 


Visitatiecommissie bezoekt Providentia

Een onafhankelijke Visitatiecommissie gaat iedere 6 jaar na hoe goed de sociale huisvestingsmaatschappijen presteren. Dat gebeurt via bezoeken (of visitaties) bij de huisvestingsmaatschappijen ter plaatse. Lees het volledige artikel


Hoe bereik je ons?

Momenteel zijn er werken aan de gang op de Brusselsesteenweg. Dit verloopt in verschillende fases. De werken bevinden zich nu tussen de kruispunten met de Benedenstraat en Stevensveld. Lees het volledige artikel