Over Providentia

Erkende sociale huisvestingsmaatschappij, opgericht op 19/10/1955.

Providentia biedt kwalitatieve en betaalbare woningen aan in de rand rond Brussel met aandacht voor omgeving en duurzaamheid en met respect voor de bewoners.

Het werkingsgebied telt 27 gemeenten: 26 gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en 1 gemeente in het arrondissement Leuven.

Providentia realiseert:

  • de bouw van sociale huurwoningen, sociaal en via Vlabinvest
  • de bouw van koopwoningen
  • bemiddeling in het toestaan van de Vlaamse Woonlening


Momenteel verhuurt Providentia meer dan 3.300 woningen en appartementen.


Missie, visie en waarden van Providentia

“Providentia is de woonmaatschappij die zich engageert om voor iedereen het recht op kwalitatief en betaalbaar wonen haalbaar te maken. Als betrouwbare partner dragen we bij tot een rechtvaardige, verdraagzame en veilige samenleving. We geven mensen kansen om te groeien vanuit eigen talenten en mogelijkheden. Zo creëren we voor iedereen een echte thuis.”

Om deze missie elke dag opnieuw waar te maken en na te streven, houdt het geëngageerde bestuur en team van Providentia, de volgende zes kernwaarden in gedachten.
  

  Met een glimlach creëren we dagelijks een echte thuis.
  Ons team werkt proactief aan een kwalitatieve, duurzame groei waarbij de mens centraal staat.
  We engageren ons om het recht op wonen voor iedereen haalbaar te maken.
  We geven mensen kansen om te groeien vanuit eigen talenten en mogelijkheden.
  Succesvol samen leven en werken vraagt verantwoordelijkheid van elk van ons.
  Providentia is een betrouwbare partner die bijdraagt tot een rechtvaardige, verdraagzame en veilige samenleving.


Benieuwd naar meer? Hou dan zeker onze pagina op LinkedIn en Facebook in de gaten! 
Zo laten we de komende weken enkele medewerkers en huurders aan het woord. Ze vertellen ons wat de zes kernwaarden juist voor hen betekenen.
 

Bestuur en medewerkers

Raad van Bestuur

Providentia wordt geleid door een raad van bestuur van 13 leden en vergadert in principe iedere maand (uitgezonderd in augustus)

  • 6 bestuurders vertegenwoordigen de openbare sector (gemeenten en OCMW's)
  • 6 bestuurders vertegenwoordigen de private sector
  • 1 bestuurder vertegenwoordigt de provincie Vlaams-Brabant
  • 1 expert neemt bijkomend deel aan de vergaderingen

 

Voorzitter: Ann Van Langenhof

Ondervoorzitter: Pieter-Jan Mattheus

Bestuurders: Armand Biesemans, Lien Casier, Simon De Boeck, Fons De Potter, Edward De Wit, Armand Hermans, Jean Paul Olbrechts, Guy Tordeur, An Van den Spiegel, Greet Willems en Elke Zelderloo

Expert: Kristof Gaublomme

Erevoorzitter: François Wambacq

Directiecomité

Het directiecomité vergadert in principe iedere maand (uitgezonderd in juli).

Algemeen directeur

Leen Deraedt

Medewerkers

Een gemotiveerd team van een 40-tal medewerkers staat iedere dag ter beschikking voor de kandidaat-huurders, huurders, (kandidaat-)kopers, ontleners en vele externe partners.

 

Visitatiecommissie

Een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeelt iedere 6 jaar de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen.
De eerste visitatieronde bij Providentia ging door in 2015, de tweede vond half december 2021 plaats.

De visitatiecommissie spreekt tijdens zo’n visitatieronde met het bestuur, de medewerkers, verschillende huurders, beleidsverantwoordelijken, woon- en welzijnspartners en ambtenaren. Dit alles om een goed algemeen beeld te krijgen van de werking van Providentia.

We hebben het nieuwe visitatierapport ontvangen. Dit rapport geeft inzicht in onze prestaties en geeft ondersteuning in de verbetering van de werking.
Met de resultaten gaan wij aan de slag om onze dienstverlening op de meest optimale manier voort te zetten.

Je kan het rapport, alsook dat van de eerste visitatieronde, hieronder raadplegen.

Jaar- en Activiteitenverslag