Wie krijgt voorrang?


Vlabinvest zet zich in voor het behoud van het Vlaamse karakter in de rand rond Brussel.

Indien je een sterke maatschappelijke, socioculturele en/of economische band hebt met het Vlabinvestgebied, kan je voorrang krijgen.