Hoe stel ik mij kandidaat?


Bezorg ons de juiste documenten

Je moet ons verschillende documenten bezorgen, zodat we je kunnen inschrijven voor een aanvraag om een appartement of woning te kunnen kopen via het Vlabinvest koopstelsel.
Bij voorkeur bezorg je ons deze documenten via e-mail naar kopen@providentia.be.


Het gaat om:

 1. het inschrijvingsformulier
 2. het keuzeformulier (onderdeel van het inschrijvingsformulier)
 3. de verklaringen (onderdeel van het inschrijvingsformulier)
 4. het laatste aanslagbiljet van alle personen ouder dan 18 jaar
   
Het inschrijvingsformulier vind je terug op onze Downloadpagina
Klik hier


Bezorg ons jouw bewijzen om voorrang te krijgen

Vlabinvest zet zich in voor het behoud van het Vlaamse karakter in de rand rond Brussel.

Indien je een sterke maatschappelijke, socioculturele en/of economische band hebt met het Vlabinvestgebied, kan je voorrang krijgen.


Aantonen van een maatschappelijke binding door middel van:

 1. attest "samenstelling gezin" uit het bevolkingsregister van de gemeente én attest van woonst sinds geboorte


Aantonen van een socio-culturele binding door middel van:

 1. inschrijvingsbewijs van de school van uw kinderen (verplicht)
 2. inschrijvingsbewijs van de school waar u zelf heeft school gelopen of een kopie van uw diploma uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap
 3. kopie van lidkaart(en) van een sport of socio-culturele vereniging (voetbal, volleybal, basketbal, tennis, turnkring, muziekvereniging,…) Een kaart van Basic-fit of de bibliotheek telt niet.


Aantonen van een economische binding door middel van:

 1. tewerkstellingsattest met vermelding van periode + plaats van tewerkstelling én laatste loonfiche
 2. kopie van de arbeidsovereenkomst én laatste loonfiche


Bezorg ons jouw verklaringen

Je moet verschillende verklaring op erewoord invullen. Je vindt ze bij het inschrijvingsformulier. Zo mag je geen eigendom hebben in binnen- en buitenland of als zaakvoerder.