Wie krijgt voorrang?


We verkopen de sociale woningen of bouwgronden in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning of bouwgrond kan kopen.


Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven.
Hieronder vind je de voorrangsregels. 
 

  1. Jij of één van je gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor koopwoningen en niet voor bouwgronden.
  2. Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.
     

Band met de gemeente


Je hebt ook altijd voorrang als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de sociale woning of bouwgrond ligt. 


Wat is een voldoende lokale band?
 

  1. Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente, die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen ligt.
  2. Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
  3. Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.