Wat is de actualisatie van de wachtlijst?


Minstens in de oneven jaren (2023, 2025, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.