Wie krijgt voorrang?


Als huurder van een vroegere SHM


De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen.
Als je inschrijft, kom je dus op de laatste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.


Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.
 

Voorrangsregels

Je leest hier de belangrijkste voorrangsregels:
 


Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels.
Dat kan in volgende situaties:

  • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
    • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
    • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
  • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omtandigheden kan inroepen.


Als huurder van een vroegere SVK

In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels. 

 


Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden.