Basisniveau Nederlands


Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. 

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij jou komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.


Na twee jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen). Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst.
 

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

  1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
  2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
  3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.
     

Wat als je niet voldoet?

Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je uitstel van één jaar vragen.

Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.