Mijn plaats op de wachtlijst

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woontypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Plaats op de wachtlijst

Je kan zelf je plaats op de wachtlijst opzoeken voor de keuzes die je gemaakt hebt. Hiervoor heb je je kandidatennumer (*) EN je rijksregisternummer (**) nodig. 

Puntenscore

Opgelet: niet elk pandtype is beschikbaar in ons patrimonium. Zie je de melding "Niet aanwezig in ons patrimonium", dan hebben wij dat pandtype momenteel nog niet in ons aanbod.

Hou er rekening mee dat dit een momentopname is en deze plaats dagelijks kan wijzigen.

(*) Kandidatennummer = inschrijvingsnummer, te vinden op je inschrijvingsbewijs (bijv. 2018.xx.xx.xxx). Geef dit nummer steeds met de puntjes in.

(**) Rijksregisternummer = te vinden op de achterzijde van je identiteitskaart en beginnend met je geboortejaar. Geef dit nummer in zonder leestekens.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons schriftelijk iets laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.